|    Vi verkar för de boende på Musseronvägen och Champinjonvägen
Om föreningen och området

Styrelsen 2018/2019

 • Ordförande:
  Gunnar Olofsson
  tel. 0701-70 71 83

   
  Ch 60
  go.gunnar.olofsson@telia.com

  Ledamot:
  Christina Frööjd
  tel. 0708-95 94 81

   
  Ch 15
  champinjonen15@hotmail.com

  Ledamot:
  Magnus Hjort


  Ch 45
  Representant för Röksvampen

  Ledamot:
  Louise Svanström
  -

   
  Mu 33
  -

  Suppleant:
  Ulrika Wennberg
  tel. 0707-22 63 32


  Ch 58
  ulrika.wennberg@gmail.com
  Representant för Skivlingen

  Suppleant:
  Lena Wallin
  -


  Ch 35
  -

  Suppleant:
  Sven-Erik Johansson
  tel. 0733-70 76 21

   
  Mu 30
  sven-erik.s.johansson@telia.com

  Revisorer:
  Hans Johansson
  tel. 0705-92 65 00

  Ch 14
  pallkompaniet@telia.com

  Vakant
  -

  -
  -

  Revisorsuppleanter:
  Margaretha Nordström

  Bengt Lindstrand

   
  Mu 52

  Ch 23

  Hemsideansvarig:
  Göran Stjernström
  tel. 0709-58 66 51


  Mu 37
  starstream63@gmail.com

 • Vi i styrelsen anser att det är viktigt att det finns en aktiv förening som kan bevaka och arbeta med lokala frågor i området.

  Bli aktiv i föreningen!

  I mars är det dags för årsmöte igen och en ny styrelse ska väljas. Gör en insats för vårt område genom att ställa upp som kandidat.
  Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad.

Föreningen och områdets historia

Området
Stadsplanen för Sörskogens bostadsområde upprättades år 1962 av arkitekt Gösta Nordin. Utbyggnaden av området skedde under åren 1963-1966. De friliggande röda trähusen, rad och kedjehusen är ett välbevarat exempel på 1960-talets stilideal och har som sådant ett stort kulturhistoriskt värde. Mer om detta finns att läsa på Stockholms läns museums sida, Sörskogen 1 (Sjödalen).

 Bild från Stockholms läns museum

Föreningen
1965 bildades Sörskogens villaägareförening i Gamla Sörskogen, vilket innebär att föreningen varit aktiv i 50 år!

Då föreningen varit aktiv under så många år sänder kommun, vägverk mm, information till oss så att vi som föreningen kan komma med synpunkter . Detta innebär att vi har möjlighet att påverka i frågor som ex. hastigheten på våra närliggande vägar.

Medlemsantalet har under åren legat runt 130-140 stycken vilket är bra, då vi behöver vara många för att lättare kunna driva våra frågor mot ex. kommunen.

Under åren har föreningen arbetat med en rad olika frågor: Så sent som år 2000 infördes efter många turer 30 km/h i området, efter att 91 % av årsmötet röstat för detta. En annan fråga som drivits av styrelsen är fjärrvärme till området, men detta kunde inte erbjudas till en rimlig kostnad för de boende. Södertörnsledens dragning var under våren 2000 också en viktig fråga, en annan fråga var att bevaka planeringen av ett flygfält på Södertörn som skulle komma att påverka boendemiljön i Sörskogen.

I verksamhetsberättelsen från 2003 kan man läsa att det den sommaren skrevs historia i Gamla Sörskogen, för första gången hade permanenta farthinder kommit på plats! Troligtvis efter en massa arbete i föreningen…., men man önskade också farthinder på Champinjonvägen, detta kom först på plats 2009, så det gäller att inte ge upp.

Hösten samma år fick föreningen besked om att bygglov för en 3G-mast ansökts av en teleoperatör, masten ville man resa nedanför Champinjonvägen vid kiosken. Efter flera turer och ett gediget arbete från enskilda medlemmar och förening flyttades denna till Volvotomten. Teleoperatören överklagade detta och lämnade in en ny ansökan. Telemasten placerades till slut på parkeringen vid Tryffelvägen utefter gångvägen mellan gamla och nya Sörskogen.

Snöröjningen har varit ett återkommande ämne under alla år, man har bla kunnat driva igenom att snöplogningen sker växelvis/ vartannat år så att den ena trottoarerna hålls fri från snö för att förbättra framkomligheten för alla gående i området. En annan återkommande uppgift är att se till att våra gångvägar hålls öppna och att belysningen fungerar längs vägarna. Styrelsen har under åren arbetat med att hålla Grannsamverkan levande.