|    Vi verkar för de boende på Musseronvägen och Champinjonvägen
Årsmöte 10 april 2019, kl.19.00

OBS! Sista anmälningsdag
3 april

Betalning av medlemsavgift

För att ha rösträtt vid årsmötet krävs att medlemsavgift på 100 kronor har betalats

(Pg 10 55 95-3, ange namn/adress)

Årsmötet kommer att hållas i cafeterian vid Sörskogens IP onsdagen den 10 april kl. 19.00.
Kallelse med verksamhetsberättelse och budget delas ut till alla hushåll i området.

Föreningens verksamhet är beroende av de boendes fortsatta engagemang och finansiella stöd. För att ha rösträtt vid årsmötet krävs att medlemsavgift på 100 kronor har betalats in till Pg 10 55 95-3, alternativt via swish nummer 070 895 94 81 kom ihåg att ange adress!

Medlemsavgift kan även betalas på plats och gäller för hela 2019. Vi i styrelsen anser att det är viktigt att det finns en aktiv förening som kan bevaka och arbeta med lokala frågor i området. Bli aktiv i föreningen!

Läs mer om föreningen här »

För vår planering vill vi veta hur många som kommer på årsmötet.

Skriv i fältet "meddelanden" om du har lämnat en fullmakt enligt paragraf 7 i föreningens stadgar.

Anmälan:

 

.