|    Vi verkar för de boende på Musseronvägen och Champinjonvägen
Grannsamverkan

Vår verksamhet

Vi har en väl fungerande GSV-verksamhet i området.

Varje grupp består av 4-10 fastigheter som hjälper varandra att hålla uppsikt, posthämtning mm.
Gruppen har en kontaktperson som får information från polisen och förmedlar den vidare.

Om du vill ansluta dig till en grupp så kontakta styrelsen.

 

GSV-rapporter från polisen

Polisen

Ring polisen om du ser något misstänkt.

AKUT vid pågående (eller nära förestående) brott: 112

Icke akuta ärenden till polisen, som tips, anmälningar, förfrågningar: 114 14
Detta nummer gäller vart du än är i landet – du kopplas till närmsta lediga polis! .

Vill du maila tips som ej är av akut karaktär, till polisen? Polismyndigheten.stockholm@polisen.se
Skriv i ärenderutan, tex ”tips Södertörn / Huddinge”.

Polisen har även en Facebooksida där man publicerar information och tips.:
www.facebook.com/Polisen.Huddinge

Aktuellt från Polisen

Folksam - Villainbrott 19 nov 2018

IF - TIPS & RÅD – MINSKA RISKEN FÖR BILSTÖLD 19 nov 2018

MärkDNA - Se om ditt hus (Feb 2017)

MärkDNA/SmartDNA information projekt (Feb 2017)

MärkDNA - Vad - Varför - Hur (Dec 2016)


Temakväll Grannsamverkan - Presentationer (Nov 2017)

Bostadsinbrott - Vad gör polisen?! »

Grannsamverkan Huddinge »

 

Anteckningar från Temakväll Grannsamverkan för kontaktpersoner (Dec 2016)

Läs här »


Brottssamordning Stockholm Syd - Så jobbar polisen med inbrott (Juli 2016)

Läs här »


Tips och filmer med brottsförebyggande råd (Nov 2015)

www.samverkanmotbrott.se


Oseriösa hantverkare
Var lite extra uppmärksamma vad gäller de "hantverkare" som just nu verkar vara väldigt aktiva. De ger sig ofta på äldre personer som kanske inte kan stå emot, med syfte att lura av dem pengar. Håll lite koll, prata med era grannar samt tveka inte att ringa polisen om ni upplever någon situation som hotfull eller ser att en granne verkar vara föremål för dessa typers intresse.

Övrigt

Hur förebygga och anmäla inbrott