|    Vi verkar för de boende på Musseronvägen och Champinjonvägen
Aktuella projekt

 

Årsmöte, 11 april kl.19.00 i Balingsnässkolan

Årsmötet kommer att hållas i Balingsnässkolan tisdagen den 11 april kl. 19.
Kallelse med verksamhetsberättelse och budget delas ut till alla hushåll i området.

Föreningens verksamhet är beroende av de boendes fortsatta engagemang och finansiella stöd.
För att ha rösträtt vid årsmötet krävs att medlemsavgift på 200 kronor har betalats in (Pg 10 55 95-3, ange namn/adress).
Medlemsavgift kan även betalas på plats och gäller för hela 2018.

Vi i styrelsen anser att det är viktigt att det finns en aktiv förening som kan bevaka och arbeta med lokala frågor i området. Bli aktiv i föreningen!
Läs mer om föreningen här »